Acompañando las estrategias propias de manejo, control del territorio y los recursos naturales

SECTOR QUECHUA (56)

VACAS: Comparsas wach'inarikunku

Radio Chiwalaki sapa wata takipayanakusta wakichin, chayman chimpaykunku comparsas acordolas aysarisqa, charangos raqharispa, chaypi wach'inarikunku. CENDA institución kay comunidadespaq kawsayninta pataman uqharin. Kunantaq, kay iskay comparsas wach'inakusqankuta qhawarina.

Takipayanakus - Coplitas carnavaleras

Kay pukllay raymipiqa anchatataq runaqa kusikun, takirin, tusurin, aphayllarin. Tukuypis ch’allakunku, pachamamaman napaykurinku, wakinkuna carnavalpiqa paqumarikunku. Chay kawsayninchik, yachayninchik, kusikuyninchik.

Wawakunapa kawsaynin

¿Imaynalla kakuchkankichik? Nuqa sumaqta umitayta, uyitayta mayllarikuchkani llinphitu yachay wasiman rinaypaq, qankunarí?

COPLITAS

Santa Vera Cruz tatala, mañarikuq jamurqani,

munawankichus manachus, chayta yachaq jamurqani,

q’illu lisa, puka lisa, supay apay k’antu lisa.

Takirisaq tusurisaq, supayta kasararisaq,

iskay wata, kimsa wata, ripunanta chimparisaq.

Nispa tukuy sunqu takirikunku Santa Vera Cruz raymipi, Cochabamba llaqtapi.

Página 5 de 14