Acompañando las estrategias propias de manejo, control del territorio y los recursos naturales

CORONAVIRUSMANTA YACHARINALLAPUNI: Qhichwa simipi coronavirus khuruta riqsina, imaynata unquchiwanchik, imaynata jark'akusunman, chay tukuyta willariwanchik Elsa Calani, Wilber Ramos, Eddy Ramos jaqay Norte Potosí chiqamanta. CENDA institución kaytaqa churamun, chaqrapatapi runakuna yacharinankupaq, chaymanta jark'akunankupaq. Kay unquyqa manamin asikunapaqchu, nitaq derecha kaytaqa qhasi parlakun ninankupaqchu.